Kategorije
Cena
Sorting
Placeholder

Omega filter

Omega filter za vodu je proizvod od prvoklasnog materijala korišćenjem naprednih tehnologija uz bezbedni sistem izrade i sa ekološkim materijalima.

Omega filter prečišćava vodu iz gradske mreže od: mehaničkih elemenata (pesak, suspendovane materije, korozija) jedinjenje gvožđa (dvovalentno), produkta nafte, permanganata, oksidacije, rezidentnog sadržaja hlora, nitrata, fenola…

Prednosti korišćenja omega filtera za vodu su: dostupnost čiste i sveže vode visokog kvaliteta, RESURS FILTERA OKO 400 KUBIKA vode ili vremenski 5-7 godina, eliminisanje troškova kupovine vode za piće, jednostavna i bezbedna upotreba filtera na bazi nano tehnologije.

Neka Omega filter čisti vodu, a ne naš organizam.