Omega filter
Bistra voda
Predstavljamo:
Neka Omega filter
Bistra voda prečišćava
Umesto Vašeg organizma
Omega filter
Bistra voda
Predstavljamo:
Neka Omega filter
Bistra voda prečišćava
Umesto Vašeg organizma

Dostupnost čiste i sveže vode visokog kvaliteta RESURS FILTERA OKO 400 KUBIKA

Omega filter prečišćava vodu iz gradske mrežeod mehaničkih elemenata (pesak, suspendovane materije, korozija) jedinjenje gvožđa (dvovalentno), produkta nafte, permanganata, oksidacije, rezidentnog sadržaja hlora, nitrata, fenola...

Omega filter za vodu je proizvod izrađen od prvoklasnog materijala korišćenjem naprednih tehnologija uz bezbedni sistem izrade i sa ekološkim materijalima.

Eliminisanje troškova kupovine vode za piće, jednostavna i bezbedna upotreba filtera na bazi nano tehnologije.

Omega filterProizvodi se u Srbiji sa ruskom tehnologijom prečišćavanja.

Nano tehnologija

Made in Serbia

Sertifikati od Instituta

5 godina korišćenja